Københavns Kommuneplan 2019 er vedtaget

Borgerrepræsentationen vedtog den 27. februar 2020 Københavns Kommuneplan 2019 med en række ændringsforslag. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med de politiske ændringsforslag. I mellemtiden henvises der til referatet fra Borgerrepræsentationens møde d. 27. februar 2020, som kan findes på www.kk.dk.

Københavns Kommuneplan 2019 forventes endeligt bekendtgjort i april, hvor også hjemmesiden vil være opdateret. 

Hvis du har spørgsmål til planens indhold, er du velkommen til at kontakte Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen.

Supplerende høring

Væsentlige ændringer til forslag til Kommuneplan 2019 er sendt i supplerende høring fra den 11. december 2019 til den 15. januar 2020.

Proces for Kommuneplan 2019

Processen for den politiske behandling og vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2019

Municipal Plan 2019

A Globally Responsible City

Baggrundsanalyser til Kommuneplan 2019

Notater og analyser benyttet i udarbejdelsen af Kommuneplan 2019.

Om Kommuneplan 2019

Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling.

Københavns Kommuneplanstrategi 2018

En verdensby med ansvar