Kommuneplan 2019

Oversigt over de overordnede menupunkter på kp19.kk.dk

VISION

Læs visionen for Københavns udvikling.

RETNINGSLINJER

Overordnede mål for arealanvendelsen i Københavns Kommune.

RAMMER

Regler for anvendelse og byggeri på de enkelte ejendomme.

TILLÆG

Forslag og vedtagne kommuneplantillæg.

KORTPORTAL 

Link til kortportal.