Vision

Storby for mennesker, bæredygtige byløsninger og byudvikling med kant.
Billede
Kvinde på cykel på Vestre Kirkegård

Storby for mennesker

Høj livskvalitet og rum for alle

København skal først og fremmest være en storby for mennesker. Københavnerne bor og arbejder forskelligt og har forskellige ønsker og forudsætninger for at realisere et godt liv i byen. København skal udvikles på en måde, så de fysiske rammer skaber de bedste forudsætninger for, at alle københavnere får den højest mulige livskvalitet. København skal være en by med lige muligheder for en god sundhed for alle. København skal være en demokratisk storby, hvor københavnerne, foreningslivet og byens erhvervsliv er aktive medspillere i byens udvikling. København skal være hovedstaden, som alle i landet kan være stolte af og gøre brug af. Den offentlige velfærd skal understøtte, at det gode liv er for de mange. København skal være en demokratisk verdensby med et socialt ansvar, der skaber rammerne for en høj livskvalitet og giver rum for både københavnere, tilflyttere og byens gæster.

Billede
Biblioteksbygning i Tingbjerg

Bæredygtige byløsninger

Global og national dynamo

København skal være CO2-neutral i 2025. De bæredygtige transportformer skal fremmes, da de indvirker positivt på luftkvaliteten i byen. København skal have flere store og små grønne, rekreative områder. København skal forbedre de bæredygtige byløsninger og den innovative velfærdsteknologi, som byen og virksomhederne allerede rummer. Her skal København være et foregangseksempel i den grønne omstilling og et udstillingsvindue for københavnske såvel som danske virksomheders byløsninger og ideer, hvor København bruges som springbræt til at bringe dem ud i verden. Byløsningerne skal bidrage til en bæredygtig udvikling af verdens byer og realiseringen af FN’s 17 Verdensmål, der sætter 17 konkrete mål for en global bæredygtig udvikling. Samtidig skal de tiltrække talenter, gæster, virksomheder og investeringer med interesse for bæredygtige byløsninger til København. København skal være verdensby med nationalt og globalt ansvar for de bæredygtige byløsninger til gavn for københavnerne og udviklingen af nye lokale, regionale og nationale arbejdspladser.

Billede
Østergro taghave

Byudvikling med kant

Udvikling og mod til at teste

København skal bygges og udvikles med en fortsat unik karakter og kant. Traditionen for den tætte by, hvor boliger, erhverv og kultur er blandet i mangfoldige kvarterer, skal fastholdes både i de gamle og nye byområder, så vi skaber plads til flere københavnere i hele byen. Byens historiske bygninger og kulturelle spor fra tidligere tiders byliv skal beskyttes og aktiveres og skabe ny værdi i den moderne storby. Det københavnske kulturliv skal være mangfoldigt og give plads til både det fine og det rå og upolerede. Indre Bys karakteristiske skyline med tårne og Københavns byrum, der er rare og sikre at opholde sig i, skal fastholdes. Samtidig skal der være plads til ny arkitektur, kultur, fritidsliv, idrætsfaciliteter og flere boliger, så byens udvikling skaber værdi for københavnerne. Sammen med borgere og virksomheder skal København afprøve nye og innovative måder at udvikle det gode storbyliv eller løse byens boligudfordringer på. Der skal være gennemsigtighed i byens planlægningsprocesser, så borgere, organisationer og virksomheder kan følge med i og få indflydelse på, hvad der sker.

København skal være en verdensby med et unikt særkende, som tager ansvar for at skabe byudvikling med rum for historien, byens mangfoldige kultur og natur og mod til at udvikle fremtidens storbyliv.

Billede
Farvede søjler på Nationalmuseet