Politisk behandling af Kommuneplan 2019

Processen for den politiske behandling og vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2019.

Københavns Kommuneplan blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. februar 2020. Forud for den endelige vedtagelse var der en proces med politisk behandling og offentlig høring af planforslaget. Af oversigten herunder fremgår en oversigt for processen af behandlingen af Kommuneplan 2019. Du kan finde mødemateiale, herunder bl.a. forvaltningens indstilling samt behandling af høringssvar på www.kk.dk.

Nederst på siden kan du finde beslutningsprotokoller for de respektive behandlinger i Københavns Kommunes Økonomiudvalg og Borgerrepræsentation.

Politisk behandling og offentlig høring af Kommuneplan 2019

DatoProces
19. marts 2019Økonomiudvalget behandler forslaget
20. marts - 14. maj 2019Intern høring i Københavns Kommune
13. august 2019Økonomiudvalget behandler forslaget forud for offentlig høring
22. august 2019

Borgerrepræsentationen behandler forslaget forud for offentlig høring

27. august - 22. oktober 2019Offentlig høring
3. december 2019Økonomiudvalget behandler forslaget
11. december - 15. januar 2020Supplerende høring
27. februar 2020Endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen