De generelle bestemmelser

Rammer og bestemmelser for kommuneplanlægningen.

Der er fastsat generelle bestemmelser for en række tværgående temaer, bl.a. boliger, detailhandel, friarealer, parkering, støj, bebyggelsesforhold og klimatilpasning. Bestemmelserne gælder for alle dele af kommunen. 

Boliger
Bestemmelser om boligers størrelse, ungdoms- og kollegieboliger, samt etablering af boliger i husbåde.

Detailhandel
Rammer for etablering af butikker i kommunens bydele, såvel for konkret udpegede områder som for de øvrige områder.

Parkering
Normer for bilparkering og cykelparkering ved nybyggeri eller ændring af eksisterende bebyggelse.

Støj 
Bestemmelser for forebyggelse af støjgener.

Friarealer
Bestemmelser om friarealer til områdets beboere og brugere ved nybyggeri eller ændring af eksisterende bebyggelse.

Særlige bebyggelsesforhold
Særlige bestemmelser for bebyggelsesforhold gældende for områdetyper generelt.

Klimatilpasning
Bestemmelser til sikring af, at bebyggelse kan tilpasses klimaudviklingen.