Boliger

Bestemmelser om boligers helårsstatus og størrelse.

Generelle bestemmelser for boliger:

Vis alle

Helårsstatus

Nye boliger i Københavns Kommune skal anvendes som helårsboliger. Boliger der fastlægges som helårsboliger må ikke benyttes til feriebolig eller anden form for midlertidig beboelse. 

Boligstørrelser

For nye boliger skal 50 % af etagearealet være mindst 95 m² etageareal i gennemsnit. De øvrige 50 % af etagearealet kan disponeres frit. Ingen boliger, herunder boliger der fremkommer ved opdeling af eksisterende boliger, må være mindre end 50 m² etageareal, dog i byudviklingsområderne ikke mindre end 40 m² etageareal. 

Bestemmelsen gælder ikke:

kollegie- og ungdomsboliger, hvor der gælder særlige bestemmelser, eller

bofællesskaber, hvor der gælder særlige bestemmelser, eller 

boliger og botilbud, der skal tilgodese behov som følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer. 

Boligstørrelsesbestemmelser gælder for den enkelte ejendom. I lokalplaner kan der fastsættes bestemmelser for flere ejendommen under ét. 

Bofællesskaber

Bofællesskaber er  boliger med større fællesarealer til rådighed for beboerne. Boligerne skal have en størrelse på mindst 65 m² etageareal i gennemsnit. Ingen boliger må være mindre end 50 m² etageareal.

Fællesarealer er lokaler og faciliteter, der er til rådighed for beboernes fælles aktiviteter og skal etableres i umiddelbar sammenhæng med boligerne. Fællesarealer skal udgøre mindst 12,5 % af etagearealet.

Kollegie- og ungdomsboliger

Kollegie- og ungdomsboliger skal have en størrelse mellem 25 og 50 m² etageareal. 

Boliger på husbåde

De enkelte boliger på husbåde må højst være 150 m² etageareal pr. bolig. Boliger indrettet ved ombygning af fartøjer, der oprindelig er bygget til sejlads, er ikke omfattet af bestemmelserne om boligstørrelser i øvrigt. 

Særlige forhold om boligstørrelser

Kravene til boligstørrelser kan fravige, hvis:

  • særlige bygning- eller ejendomsmæssige forhold hindrer opfyldelse af kravene, eller
  • der er tale om erstatningsbyggeri for boliger på samme ejendom

Printvenlig version