Tillæg 7 - Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter

Tillægget muliggør større udvalgsvarebutikker
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen20. maj 2021
Offentlighedperioden begynder28. maj 2021
Offentlighedperioden afsluttes26. august 2021
Dato for endelig vedtagelse4. november 2021
Dato for Bekendtgørelse16. november 2021

 

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

De vedtagne plandokumenter kan hentes her på siden nedenfor:

Forslag til kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 7