Tillæg 15 - Nuuks Plads

Tillægget sikrer en 0-norm for parkering.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen2. juni 2022
Offentlighedperioden begynder9. juni 2022
Offentlighedperioden afsluttes5. september 2022
Dato for endelig vedtagelse1. december 2022 
Dato for Bekendtgørelse19. december 2022

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:

'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Forslag til kommuneplantillæg for Nuuks Plads

Kommuneplantillæg nr. 15 - Nuuks Plads