Industri (J)

Områder til industri.

Områderne anvendes til industri-, værksteds-, håndværks-, lager-, engros-, transport- og oplagsvirksomhed med dertil hørende administration og lignende. 

Endvidere kan der tillades virksomheder af offentlig/almen karakter såsom tekniske anlæg, værkstedsskoler o. lign., der er forenelige med anvendelsen til industri. Butikker tillades i overensstemmelse med bestemmelserne om detailhandel i de generelle bestemmelser. 

I J0-områder (kreative zoner) kan den maksimale bebyggelsesprocent overskrides og kravet til friarealer fraviges ved etablering af indskudte dæk i eksisterende bygninger. 

I J1- og J2-områder kan det på hver ejendom, hvis det er miljømæssigt forsvarligt, endvidere tillades, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for indehaver, bestyrer, portner eller lignende. 

Vær opmærksom på, at der er fastsat generelle bestemmelser om bl.a. parkering, friarealer, støj, særlige bebyggelsesforhold m.v. 

Områdetype (J)-tabel

Områdebetegnelse J0J1J2
Maksimal Bebyggelsesprocent60110150
Maksimal bygningshøjde (meter)202024
Friarealprocent201510

 

Læs mere om:

Vis alle

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Etageantal og bygningsvolumen

I lokalplaner kan der om fornødent fastsættes bestemmelser om etageantal og bygningsvolumen.

Særlige bestemmelser for erhverv

Der må normalt kun udøves virksomhed til og med forureningsklasse 5 (væsentlig forurening med vejledende afstandskrav på 150 m til boliger og lignende). 

Printvenlig version