Tillæg 9 - Tingbjerg

Tillægget skal sikre ny udvikling af Tingbjerg med boliger mv. i overensstemmelse med Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen4. marts 2021
Offentlighedperioden begynder26. marts 2021
Offentlighedperioden afsluttes

21. maj 2021

Dato for endelig vedtagelse16. december 2021
Dato for Bekendtgørelse20. januar 2022

 

Den politiske behandling af tillægget kan findes under 'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Plandokumentet kan via planportalen hentes i nedenstående henvisning:

Se forslag til kommuneplantillæg - Tingbjerg

 

Kommuneplantillæg nr. 9 - Tingbjerg