Tillæg 8 - Molestien

Tillægget muliggør udvikling af området med ungdomsboliger og familieboliger, kontorerhverv og parkeringshus samt daginstitution og plejecenter.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen20. maj 2021
Offentlighedperioden begynder27. maj 2021
Offentlighedperioden afsluttes27. august 2021
Dato for endelig vedtagelse2. december 2021
Dato for Bekendtgørelse9. december 2021

 

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Plandokumentet kan via planportalen hentes i nedenstående henvisning:

Forslag til kommuneplantillæg - Molestien 

Kommuneplantillæg nr. 8 - Molestien