Tillæg 6 - Kulbanevej Øst

Tillægget muliggør boligbebyggelse på grunden, der er en del af Kulbanekvarteret.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen17. september 2020
Offentlighedperioden begynder30. september 2020
Offentlighedperioden afsluttes28. november 2020
Dato for endelig vedtagelse4. marts 2021
Dato for Bekendtgørelse12. marts 2021

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

De vedtagne plandokumenter kan hentes i nedenstående henvisninger:

Forslag til kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg