Tillæg 5 - Stejlepladsen

Tillægget skal muliggøre et nyt boligområde.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen20. august 2020
Offentlighedperioden begynder26. august 2020
Offentlighedperioden afsluttes21. oktober 2020
Dato for endelig vedtagelse04. februar 2021
Dato for Bekendtgørelse12. februar 2021

 

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Plandokumentet for Stejlepladsen kan hentes via nedenstående henvisning til Plandata:

Kommuneplantillæg nr. 5 med VVM - Stejlepladsen