Tillæg 5 - Stejlepladsen

Forslaget skal muliggøre et nyt boligområde.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen20. august 2020
Offentlighedperioden begynder26. august 2020
Offentlighedperioden afsluttes21. oktober 2020
Dato for endelig vedtagelse04. februar 2021
Dato for Bekendtgørelse12. februar 2021

 

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

De vedtagne plandokumenter kan hentes i nedenstående henvisninger:

Forslag til kommuneplantillæg - Stejlepladsen

Kommuneplantillæg nr. 5 med VVM - Stejlepladsen