Tillæg 4 - Vejlands Kvarter

Tillægget muliggør et nyt boligområde med detailhandelscenter.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen20. august 2020
Offentlighedperioden begynder27. august 2020
Offentlighedperioden afsluttes22. oktober 2020
Dato for endelig vedtagelse4. februar 2021
Dato for bekendtgørelse11. februar 2021

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:

'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

De vedtagne plandokumenter kan hentes i nedenstående henvisninger:

Se forslag til kommuneplantillæg - Vejlands Kvarter

Se kommuneplantillæg nr. 4 - Vejlands Kvarter

 

Senest redigeret 11/2-2021