Tillæg 3 - Lygten

Tillægget muliggør et blandet byområde til boliger og serviceerhverv.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen24. juni 2020
Offentlighedperioden begynder02. juli 2020
Offentlighedperioden afsluttes28. september 2020
Dato for endelig vedtaget i Borgerrepræsentationen10. december 2020
Dato for bekendtgørelse14. januar 2021

 

Den politiske behandling af tillægget kan findes under: Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

De vedtagne plandokumenter kan hentes i nedenstående henvisninger:

Forslag til kommuneplantillæg - Lygten

Kommuneplantillæg