Tillæg 23 - August Schade Kvarter

Planerne skal sikre boliger med en andel erhverv i stueetagen
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen21. september 2023
Offentlighedperioden begynder6. oktober 2023
Offentlighedperioden afsluttes1. december 2023
Dato for endelig vedtagelse14. marts 2024
Dato for Bekendtgørelse2. april 2024

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:

'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.