Tillæg 22 - Amaliegade Nord

Tillægget muliggør udvikling af Mærsks hovedsæde i Amaliegade
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen4. maj 2023
Offentlighedperioden begynder11. maj 2023
Offentlighedperioden afsluttes7. august 2023
Dato for endelig vedtagelse2. november 2023
Dato for Bekendtgørelse23. november 2023

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:

'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Kommuneplantillæg nr. 22 - Amaliegade Nord