Tillæg 21 - Toftegårds Plads

Tillægget muliggør en bebyggelse med bibliotek samt ungdomsboliger
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen23. marts2023
Offentlighedperioden begynder28. marts 2023
Offentlighedperioden afsluttes24. maj 2023
Dato for endelig vedtagelse12. oktober 2023
Dato for Bekendtgørelse24. oktober 2023

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:

'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Kommuneplantillæg nr. 21- Toftegårds Plads