Tillæg 20- Lundtoftegade Syd

Forslaget muliggør supermarked mv. i ny boligbebyggelse ved Borups Plads
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen2. marts 2023
Offentlighedperioden begynder13. marts 2023
Offentlighedperioden afsluttes9. maj 2023
Dato for endelig vedtagelse21. september 2023
Dato for Bekendtgørelse4. oktober 2023

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:

'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Tillæg. nr. 20 - Lundtoftegade Syd