Tillæg 2 - Lille Istedgade

Tillægget sikrer nye byggemuligheder for Mændenes Hjem i Lille Istedgade.

Dato for vedtagelse af forslag

14. maj 2020
Offentlighedperioden begynder27. maj 2020
Offentlighedperioden afsluttes24. august 2020
Dato for endelig vedtaget i Borgerrepræsentationen29. oktober 2020
Dato for bekendtgørelse12. november 2020

 

Den politiske behandling af tillægget kan findes under: 'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'

De vedtagne plandokumenter kan hentes i nedenfor: