Tillæg 19 - Elna Munchs Plads

Tillægget skal muliggøre en bebyggelse med et supermarked samt en institution
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen2. februar 2023
Offentlighedperioden begynder21. februar 2023
Offentlighedperioden afsluttes19. april 2023
Dato for endelig vedtagelse24. august 2023
Dato for Bekendtgørelse12. september 2023

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:

'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Kommuneplantillæg nr. 19 - Elna Munchs Plads