Tillæg 18 - Englandsvej Nord

Tillægget muliggør kommende boligbebyggelse.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen13. oktober 2022
Offentlighedperioden begynder2. november 2022
Offentlighedperioden afsluttes28. december 2022
Dato for endelig vedtagelse4. maj 2023
Dato for Bekendtgørelse25. maj 2023

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Forslag til kommuneplantillæg for Englandsvej Nord