Tillæg 17 - Ny Hotel- og Restaurantskole

Forslaget skal muliggøre udvidelse af Ny Hotel- og Restaurantskole samt boliger
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen3. november 2022
Offentlighedperioden begynder9. november 2022
Offentlighedperioden afsluttes4. januar 2023
Dato for endelig vedtagelse4. maj 2023
Dato for Bekendtgørelse16. maj 2023

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:

'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Forslag til kommuneplantillæg for Ny Hotel- og Restaurantskole

Kommuneplantillæg nr. 17 for Ny Hotel- og Restaurantskole