Tillæg 13 - Sluseholmen Stationsområde

Dette plantillæg muliggør udvikling af ny del i Sluseholmen
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen5. maj 2022
Offentlighedperioden begynder16. maj 2022
Offentlighedperioden afsluttes8. august 2022
Dato for endelig vedtagelse3. november 2022.
Dato for Bekendtgørelse17. november 2022.

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:

'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Kommuneplantillæg nr. 13 Sluseholmen Stationsområde