Tillæg 12 - Skjulhøj Alle

Dette plantillæg skal muliggørelse udvidelse af eksisterende skoler.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen24. marts 2022
Offentlighedperioden begynder30. marts 2022
Offentlighedperioden afsluttes

25. maj 2022

Dato for endelig vedtagelse22. september 2022
Dato for Bekendtgørelse7. oktober 2022

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Se forslag til kommuneplantillæg - Skjulhøj Alle

Se Kommuneplantillæg nr. 12 - Skjulhøj Alle

Senest redigeret 29/3-2022