Tillæg 11 - Tunnelfabrikken

Der muliggøres udvikling med bl.a. kreative erhverv, ungdomsboliger og butikker i og omkring Tunnelfabrikken i Nordhavn.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen4. februar 2021
Offentlighedperioden begynder1. marts 2021
Offentlighedperioden afsluttes

26. april 2021

Dato for genfremsat forslag vedtaget i Teknik og Miljøudvalget*

11. oktober 2021
Offentlighedperioden begynder6. december 2021
Offentlighedperioden afsluttes31. januar 2022
Dato for endelig vedtagelse5. maj 2022
Dato for Bekendtgørelse12. maj 2022

* Udvalget har vedtaget at genfremsende nyt ændret planforslag, hvorfor planforslag skal i ny offentlig høring.

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

Tillæg 11 til Kommuneplan 2019 - Tunnelfabrikken