Tillæg 10 - Margretheholm

Tillægget muliggør institutioner i Margretheholm.
Dato for forslag vedtaget i Borgerrepræsentationen23. september 2021
Offentlighedperioden begynder30. september 2021
Offentlighedperioden afsluttes25. november 2021
Dato for endelig vedtagelse3. Marts 2022
Dato for Bekendtgørelse15. marts 2022

 

Den politiske behandling af tillægget kan findes under:

'Mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene'.

De vedtagne plandokumenter kan hentes i nedenstående henvisninger:

Forslag til kommuneplantillæg - Margretheholm

Kommuneplantillæg nr. 10 Margretheholm