Højhuse

Udvikling af attraktive og tætte byområder.

Højhuse skal være med til at udvikle attraktive og tætte byområder, der understøtter brugen af kollektiv trafik.  De skal placeres med blik for byens og stedets kvaliteter og understøtte bylivet og det nære miljø. De kan, som vartegn for byen og kvartererne, få stor symbolværdi og være med til at synliggøre byens særlige træk og kvaliteter.

Læs mere:

Vis alle

Område friholdt for højhuse

Byens karakteristiske profil med 3-6 etagers bebyggelser afbrudt af tårne, spir og kupler skal generelt fastholdes i de historiske bydele. De mange fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer afspejler mange hundrede års historie, som er en vigtig del af byens attraktion og identitet. Der kan ikke opføres højhuse inden for området vist på kortet. 

Redegørelse for højhuse

Højhuse kan være med til at skabe levende stationsnære områder med mange beboere og ansatte, der understøtter den kollektive trafik. Det sikrer høj tilgængelighed for virksomheder og god adgang til at vælge grøn mobilitet for beboere, og medvirker til en bæredygtig byudvikling, der samlet set mindsker trængsel og reducerer miljøbelastningen. 

I forbindelse med opførelse af højhuse i København inddrages principperne i kommunens arkitekturpolitik. Derved sikres det, at højhuse bl.a. bidrager til at udvikle den københavnske egenart, fremme bæredygtig arkitektur og skabe byrum og urbane landskaber, der understøtter et mangfoldigt byliv. Der arbejdes desuden med processer, herunder borgerinddragelse, workshops, brug af konkurrencer eller lignende, der sikrer bymæssig og arkitektonisk kvalitet samt bæredygtige løsninger.