Mål for Erhverv

Et bredt udvalg af virksomhedstyper.

Københavns Kommune ønsker at skabe plads til et bredt udvalg af virksomhedstyper. Det betyder, at byens erhvervsområder skal kunne tilbyde lokaliseringsmuligheder for både kontorvirksomheder og håndværk, mindre produktionsvirksomheder, lager- og logistikvirksomheder samt kreative virksomheder. 

Kommuneplan 2019 sikrer plads til kontorvirksomheder i byudviklingsområderne og plads til traditionelle erhverv, herunder håndværk og produktionserhverv, ved at fastholde en række ældre erhvervs- og industriområder. 

 

Københavns Kommune har som mål: 

 • At skabe grundlag for 50.000 nye private arbejdspladser frem mod 2031. 
   
 • At byudviklingen i København understøtter en relativt højere vækst i antallet af arbejdspladser i Greater Copenhagen end andre byregioner (Stockholm, Amsterdam og Oslo).  
   
 • At andelen af højtkvalificerede beskæftigede skal øges med mindst 0,5 procentpoint årligt. 
   
 • At fremme en udvikling af byens erhvervsområder, som sikrer et bredt udvalg af lokaliseringsmuligheder for forskellige virksomhedstyper, såsom kontor, håndværk, mindre produktion, lager- og logistik samt kreative erhverv. 
   
 • At Københavns Kommune arbejder for at sikre, at der skabes rammer for skæve og kreative erhverv i gamle industriområder. 
   
 • At fremme erhvervsudvikling i og omkring byens campusområder og skabe gode rammer for private iværksættermiljøer. 
   
 • At sikre gode lokaliseringsmuligheder for virksomheder med mange ansatte nær de større stationer i byen. 
   
 • At fremme en bæredygtig turisme der tager hensyn til lokalmiljø og fordeler sig i hele byen og den øvrige hovedstadsregion. 
   
 • At skabe mulighed for midlertidig anvendelse og aktiviteter i eksisterende bygninger og omgivende arealer i de områder, der ikke byudvikles i første del af planperioden. 
   
 • At fastholde København som Greater Copenhagens overordnede butiks- og oplevelsescenter. 
   
 • At sikre mulighed for alsidige indkøbsmuligheder i alle bydele. 
   
 • At begrænse transportafstande ved indkøb og sikre god tilgængelighed for alle, især for gående, cyklende og kollektiv trafik. 
   
 • At Københavns Kommune arbejder for at understøtte lokal, bæredygtig og klimavenlig fødevareforsyning.