Kreative zoner

De kreative zoner skal sikre de mindre virksomheder i byen.

Københavns ni kreative zoner skal tilbyde attraktive lokaliseringsmuligheder for kreative virksomheder, der ønsker fleksible og økonomisk overkommelige lejemål.

De kreative zoner skal udvikles som blandede erhvervsområder med mindre, håndværksprægede virksomheder og værksteder, studier, atelierer og lignende. Disse erhvervsområder udgør vigtige vækstmiljøer. De kreative zoner fremgår af kortet. 

Refshaleøen, Godsbaneterrænet samt Ydre Nordhavn fastholdes som potentialeområder for kreative erhverv. Områderne er ikke udpeget som og omfattet af de samme rammebestemmelser som de kreative zoner, men skal bl.a. udvikles ud fra områdernes særlige forudsætninger i henhold til bestemmelserne om midlertidighed. 

Læs mere om:

Vis alle

Redegørelse for kreative zoner

Formålet med de kreative zoner er at sikre områder, som på grund af deres karakter med typisk ældre erhvervsbebyggelse rummer økonomisk overkommelige og fleksible lejemål, og dermed er særligt attraktive for kreative erhverv. Det er dog vigtigt at understrege, at kreative erhverv findes i hele København.   

De kreative zoner blev i 2014 evalueret for at vurdere, om de fortsat kunne tilbyde gode rammebetingelser for både nuværende og fremtidige virksomheder i områderne. Evalueringen viste, at antallet af kreative virksomheder var steget i de kreative zoner. Dette tyder på, at de kreative zoner tilbyder nogle rammer, som er attraktive for kreative iværksættere. 

Forud for Kommuneplan 2019 har alle byens E- og J-områder – herunder de kreative zoner – gennemgået et serviceeftersyn med henblik på at vurdere, om de tilbyder de rigtige anvendelsesmuligheder. Generelt har de kreative zoner gennemgået en positiv udvikling, men to områder vurderes at bidrage bedre til den samlede byudvikling med en anden kommuneplanramme. 

Udvikling i de kreative zoner

Evalueringen i 2014 pegede på, at miljøet, herunder områdets fysiske karakter og tilstedeværelsen af andre kreative erhverv, samt grundejernes tilgang til de kreative erhverv, har betydning for udviklingen i de kreative zoner. 

Evalueringen dannede grundlag for udpegningen af kreative zoner og potentialeområder i Kommuneplan 2015. Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2015 er yderligere en kreativ zone ved Kløverparken kommet til (ved kommuneplantillæg). 

Serviceeftersynet af E- og J-områder som grundlag for Kommuneplan 2019 har ført til nedlæggelsen af en kreativ zone på Kastanie Allé, der således overgår til en anden ramme. Siljangade er samtidig blevet flyttet i rækkefølgen for byudvikling, så den kan byudvikles i 1. halvdel af planperioden. Der skal i planlægningen for området ses på hvordan man kan fastholde områdets karakter og kreative erhverv og samtidig tilføre nyt liv med nye boliger og erhverv.