Blandet erhverv (E)

Områder til blandet erhverv.

Områderne anvendes til lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager-, engros- og transportvirksomhed med dertil hørende administration og lignende samt til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, restauranter, erhvervs- og fritidsundervisning samt andre virksomheder, der kan indpasses i området. 

Endvidere kan der tillades virksomheder af offentlig/almen karakter, såsom tekniske anlæg samt institutioner og andre sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle funktioner, der er forenelige med anvendelsen til blandet erhverv. Butikker tillades i overensstemmelse med bestemmelser om detailhandel i de generelle bestemmelser. 

I E0-områder (kreative zoner) kan den maksimale bebyggelsesprocent overskrides og kravet til friarealer fraviges ved etablering af indskudte dæk i eksisterende bygninger. 

I E1- og E2-områder kan det på hver ejendom, hvis det er miljømæssigt forsvarligt, tillades, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for indehaver, bestyrer, portner eller andre tilknyttet virksomheden. 

Vær opmærksom på, at der er fastsat generelle bestemmelser om bl.a. parkering, friarealer, støj, særlige bebyggelsesforhold m.v. 

Områdetype (E)-tabel

OmrådebetegnelseE0E1E2
Maksimal bebyggelsesprocent60110150
Maksimal bygningshøjde (meter)202024
Friarealprocent201510

 

Læs mere om:

Vis alle

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Etageantal og bygningsvolumen

I lokalplaner kan der om fornødent fastsættes bestemmelser om etageantal og bygningsvolumen.

Særlige bestemmelser for erhverv

Der må normalt kun udøves virksomhed til og med forureningsklasse 3 (uvæsentlig forurening med vejledende afstandskrav på 50 m til boliger og lignende). 

Printvenlig version