Kort over rammeområder

Geografisk oversigt over rammeområder.

Kommuneplanen fastlægger rammer for etablering af butikker i kommunens bydele. Københavns Kommunes mål for detailhandlen og lovgrundlaget for rammerne er beskrevet i retningslinjerne for den kommunale detailhandelsstruktur og den tilhørende redegørelse. 

Kortet viser kommuneplanens rammeområder. Signaturen angiver den primære anvendelse og områdetype. Ved at klikke på et område vises de specifikke bestemmelser, som angiver rammen for lokalplanlægningen af området, og for områdets anvendelse og byggemuligheder. 

For alle områder gælder det, at de også er omfattet af de bestemmelser der fremgår af Områdetyper og Generelle bestemmelser. 

Printvenlig version