Områder med særligt pladskrævende varer

Bestemmelser for områder med særligt pladskrævende varer - Centerstruktur for detailhandel

Butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer kan også placeres i de øvrige centerområder inden for de rammer, der er fastlagt om det samlede butiksareal og om maksimale butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker.

 BydelMaksimalt bruttoetageareal til butiksformål i kvadratmeter*Heraf ny ramme til butiksformål i kvadratmeter*Maksimal størrelse for butikker med særligt pladskrævende varer i kvadratmeter
MiddelfartsgadeØsterbro8.0004.2005.000
RovsingsgadeØsterbro og Nørrebro50.00013.9005.000
Jagtvej ØstNørrebro8.0003.4005.000
FragtvejVesterbro/Kgs. Enghave20.00010.3005.000
SydhavnsgadeVesterbro/Kgs. Enghave10.00010.0005.000
Gl. Køge Landevej**Valby17.30022.0005.000
Valby IdrætsparkValby8.70020.00020.000
SlotsherrensvejVanløse4.1005.5005.000
Prags BoulevardAmager Øst10.0006.0005.000

 

* Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål er fastsat på baggrund af en registrering af områdernes eksisterende butiksareal, som er behæftet med usikkerhed. Planlægning og tilladelser til nye butikker vil derfor tage udgangspunkt i den nye ramme til butiksformål samt eventuel ny rummelighed som følge af nedlæggelse af butikker i områderne.

** Området består af Torveporten Nord, Poppelstykket og Blushøjvej.