Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Forurening med støj, støv, lugt mv.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav er særligt forurenende og/eller støjende erhvervs- og forsyningsvirksomheder, rensnings- og affaldsbehandlingsanlæg, motor- og skydebaner mv. Virksomheder omfattet af denne bestemmelse kan ikke placeres integreret i byens erhvervsområder generelt, men har behov for særlige områder.

Kontakt