Vanløse

Omdannelse af erhvervsområder ved Slotsherrensvej og Kastanie Allé.

Vanløse bymidte

Vanløse blev sammen med de øvrige omkringliggende distrikter indlemmet i Københavns Kommune i 1901 og blev fuldt udbygget i 1950’erne. Vanløse bymidte er bydelens centrum og bymæssige hjerte. Den er i de senere år blevet udbygget med fælles bydelsfunktioner, herunder etablering af Kronen, et helt nyt butikscenter og ungdomsboliger m.m. Herudover er der bl.a. planer for udbygning af Frode Jakobsens Plads overfor stationen. Sammenlagt vil det betyde, at Vanløse bymidte vil tiltrække flere besøgende fra resten af byen. Store dele af bydelen er godt forbundet med resten af København med metro og S-tog, men Vanløse præges også af tung trafik på de store indfaldsveje.

Konvertering af erhvervsområder ved Slotsherrensvej og Kastanie Allé

Med Kommuneplan 2019 konverteres erhvervsområdet beliggende syd for Slotsherrensvej til blandet boliger og serviceerhverv. Der har i området været en markant nedgang i arbejdspladser på næsten 80 % og en mindre nedgang i antal virksomheder, hvorfra bl.a. Rigspolitiet er fraflyttet. Området er i dag det eneste område til detailhandel med pladskrævende varegrupper i Vanløse, Brønshøj-Husum og Bispebjerg. En konvertering til blandet boliger og serviceerhverv er oplagt henset til omkringliggende boligområder og faldet i antal arbejdspladser. Udviklingen skal dog tage hensyn til byggemarkedet og en fortsat udvikling med butikker med pladskrævende varegrupper. 

På Kastanie Allé konverteres den nuværende kreative zone og erhvervsområde til boliger og serviceerhverv. Området er omgivet af boliger i etagebebyggelse og omfatter en enkelt mindre vejforbindelse, hvilket vanskeliggør indpasning af virksomheder af støjende karakter, som erhvervsområder ellers giver mulighed for.
 

Kontakt