Valby

Flere nye byudviklingsområder og bedre forbindelser i Valby

Udvikling omkring Ny Ellebjerg

De senere år har udviklingen i Valby Syd centreret sig omkring FLSmidth og Grønttorvet. Områderne forventes fuldt udbygget inden for 10 år. Ny Ellebjerg Station får med indvielsen af Ringstedbanen og en kommende Sydhavnsmetro en central betydning for den kollektive trafik i hele hovedstadsområdet. Det skaber grundlag for udvikling af området omkring stationen. 

Syd for stationen ligger arealerne omkring Følager og Poppelstykket, hvor byomdannelsen er begyndt. I området Strømmen er arbejdet med etablering af sporskiftekammer til Sydhavnsmetroen i fuld gang, hvilket om få år giver mulighed for at udvikle et nyt stationsnært område. Områderne kobles op på Ny Ellebjerg Station, og med stiforbindelser forbindes de mod vest med Grønttorvet og mod syd til Valby Idrætspark og Valbyparken. Nordvest for stationen findes særligt på det smalle areal mellem jernbanerne og op mod Gammel Køge Landevej også et byområde med udviklingspotentiale, som skal udvikles i samarbejde med staten, som ejer området. Der skal i arbejdet fokuseres på at skabe en attraktiv bymæssig helhed omkring stationen.

Nye byudviklingsområder

Kulbanekvarteret er beliggende i det vestlige Valby og består i dag af både bolig- og erhvervsområder. Med udgangspunkt i to udviklingsplaner for den nordlige og sydlige del, skal området de kommende år udvikles. Udviklingen sker desuden med udgangspunkt i Områdefornyelsen Kulbanekvarteret, der siden 2016 har arbejdet med at skabe en attraktiv bydel for det gode hverdagsliv med en velfungerende bystruktur, bykvalitet, sti- og cykelforbindelser, en stor grøn park og fællesskaber. 

Folehaven er et alment boligområde beliggende i Valby Syd. Området er i dag forholdsvis isoleret grundet de omkringliggende og trafikerede indfaldsveje. Områdefornyelsen Folehavekvarteret arbejder for at realisere udviklingsplanen for Folehaven med konkrete initiativer der skal bidrage til at løfte området og skabe bedre sammenhæng mellem boligområdet og attraktionerne i Valby. Udviklingen er bundet op på et tæt samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Københavns Kommune, og indeholder bl.a. planer om at skabe stiforbindelser til Valby Idrætspark.

Helhedsplan for Toftegårds Plads

Toftegårds Plads skal bindes bedre sammen og være et attraktivt lokalt mødested for det gamle og nye Valby. I dag er der forskellige kulturfaciliteter lokaliseret på pladsen, som Valby Kulturhus og Kraftwerket. Med etablering af et nyt bibliotek er målet at gøre Toftegårds Plads til en kulturdestination i Valby, til glæde for lokale og besøgende. I sammenhæng med de nye kulturfaciliteter udarbejdes der en helhedsplan for pladsen, som skal sikre samspil mellem eksisterende bygninger og nybyggeri, og muliggøre bedre udfoldelsesmuligheder på pladsen.
 

Kontakt