Udviklingen i København frem mod 2031

Københavns 12 bydele og en ny ø, Lynetteholmen, skaber rammerne for byens udvikling.

Dette kapitel har til formål at give et overordnet blik på, hvor i byen udviklingen finder sted. Af bydelskortene vil væsentlige ændringer i kommuneplanens rammer fremgå sammen med potentialeområder for nye mellemstore og store grønne områder. En beskrivelse af de konkrete ændringer i kommuneplanens rammer findes på kommuneplanens hjemmeside.

Det sidste opslag i kapitlet omhandler Lynetteholmen. Frem mod 2031 vil store dele af arbejdet med Lynetteholmen bære præg af forberedende undersøgelser, stillingtagen samt igangsættelse af arbejdet med kommende infrastruktur og havneopfyld. Lynetteholmen indgår således ikke som en del af Kommuneplan 2019, men skal ses som et langsigtet bidrag til Københavns udviklingen frem mod 2070.

Kontakt