Transportkorridor

Statslige arealreservationer til infrastruktur m.v.

Landsplandirektivet for Hovedstadsområdet udlægger en transportkorridor, som er en arealreservation til mulige fremtidige overordnede trafik- og forsyningsanlæg. I transportkorridoren gælder særlige statslige regler, der begrænser nybyggeri m.v. Landsplandirektivet udlægger også areal til overordnede vejanlæg. Arealreservationerne er en statslig kompetence, der skal implementeres i den kommunale planlægning. 

Kontakt