Trafiksikkerhed og tryghed

Nul-visionen indebærer, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken.

Borgerrepræsentationen vedtog 14. december 2017 en ambition for trafiksikkerhed; ”København skal være en by, der er så sikker at færdes i, at ingen bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken.” Inden 2025 vil Københavns Kommune gennemføre politikker, projekter og nye samarbejdsformer, så ingen trafikanter – fodgængere, cyklister, bilister eller kollektivt rejsende – mister livet eller kommer alvorligt til skade i trafikken i København. 

Kontakt