Tillæg 3 - Lygten

Tillægget muliggør et blandet byområde til boliger og serviceerhverv.