Tillæg 1 - Dokøen

Kommuneplantillægget skal muliggøre etableringen af en park på den sydlige del af Dokøen.