Sammenhængende transport

Den nemme transport med flere transportformer.

Nye teknologiske muligheder giver muligheder for effektive, attraktive sammensatte rejser som kombinationer af bl.a. gang, cykel, kollektiv trafik, delebiler og samkørsel. Det er afgørende for den sammenhængende rejse, at den fysiske infrastruktur understøtter samspillet mellem transportformerne og at adgange for gående og cykler er nemme og direkte. 

Kontakt