Særlige byomdannelsesområder

Gradvis omdannelse af tidligere industri- og havneområder.

Udpegningen af særlige byomdannelsesområder giver mulighed for en gradvis omdannelse af tidligere industri- og havneområder til nye byformål, mens støjbelastning fra virksomheder, tekniske anlæg m.v. nedbringes til de vejledende støjgrænser. 

Kontakt