Særlige byomdannelsesområder

Gradvis omdannelse af tidligere industri- og havneområder.

Udpegningen af særlige byomdannelsesområder giver mulighed for en gradvis omdannelse af tidligere industri- og havneområder til nye byformål, mens støjbelastningen fra virksomheder, tekniske anlæg mv. nedbringes til de vejledende støjgrænser. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.