Særlige bebyggelsesforhold

I kommuneplanens rammer for byudviklingen er der særlige bebyggelsesforhold, der gør sig gældende.

Kontakt