Rekreation og natur

København er generelt en grøn og blå by, men der er behov for fokus på områdernes kvalitet og borgernes aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Københavns grønne områder og vandområder skal udfylde mange funktioner som rammer om væsentlige dele af borgernes fritidsliv og oplevelser, som levesteder og spredningsveje for dyr og planter og som grønne og blå elementer i byens struktur.

Københavns Kommune har som mål:

 • At kommunens rekreative tilbud og områder imødekommer befolkningens behov.
   
 • At rammerne og borgernes interesse for at bruge byen som helhed til kultur- og fritidsaktiviteter styrkes.
   
 • At der skabes rammer for at indpasse faciliteter til fritidsaktiviteter i både nye og eksisterende byområder.
   
 • At adgangen til havnen, kysten og vandområderne forbedres, navnlig som led i byomdannelse.
   
 • At udviklingen af byens rekreative faciliteter og grønne områder ses i sammenhæng med befolkningsudvikling og -sammensætning.
   
 • At nye grønne områder og friarealer til nyt byggeri bidrager til at gøre byen mere grøn til gavn for borgernes livskvalitet, biodiversiteten og for at tilpasse byen til fremtidens klima.
   
 • At adgangen til fysiske og sociale aktiviteter såvel som ro og naturoplevelser udvikles i byens rekreative og grønne områder.
   
 • At kvaliteten af byens eksisterende grønne områder øges til gavn for borgernes livskvalitet, biodiversiteten og for at tilpasse byen til fremtidens klima.
   
 • At kvaliteten af byens vandområder og adgangen til at bruge dem forbedres.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.