Rammer for byudvikling

Regler for anvendelse og byggeri på de enkelte ejendomme

Rammer for byudviklingen indeholder:

Områdetyper, der fastlægger generelle bestemmelser om anvendelses- og bebyggelsesmuligheder mv. i forskellige områdetyper, fx områder til boliger, områder til serviceerhverv m.fl.

Generelle bestemmelser for en række tværgående temaer: boliger, friarealer, parkering, detailhandel, særlige bebyggelsesforhold og støj.

Kort over rammeområder, der indeholder bestemmelser for kommunens delområder. Her kan de generelle bestemmelser være suppleret med særlige bestemmelser for det enkelte område.

Kort over rammeområder og Detailhandel (under generelle bestemmelser) indeholder interaktive kort, der giver mulighed for at finde bestemmelser for kommunens delområder og enkeltejendomme.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.