Proces for Kommuneplan 2019

Processen for den politiske behandling og vedtagelse af Kommuneplan 2019

Kommuneplan 2019 skal igennem 2019 politisk behandles for planmæssigt at blive endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen i december 2019. Arbejdet med kommuneplanen tager udgangspunkt i Københavns Kommuneplanstrategi 2018, resultatet af den offentlige høring af kommuneplanstrategien samt forudgående analyser.

Københavns Kommuneplan 2019 bliver d. 19. marts 2019 præsenteret for Økonomiudvalget, der her orienteres om Økonomiforvaltningens anbefalinger til Forslag til Kommuneplan 2019. Herefter følger en intern høringsperiode på otte uger, hvor politikere, forvaltninger og lokaludvalgene kan komme med kommentarer til forslaget. Den offentlige høringsperiode er ligeledes otte uger og ligger i efteråret.

Datoen for den endelige vedtagelse i Borgerrepræsentationen forventes at være 12. december 2019, men selve planen bekendtgøres først primo 2020.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.