Politisk behandling af Kommuneplan 2019

Processen for den politiske behandling og vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2019

Københavns Kommuneplan blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. februar 2020. Forud for den endelige vedtagelse var der en proces med politisk behandling og offentlig høring af planforslaget. Af oversigten herunder fremgår en oversigt for processen af behandlingen af Kommuneplan 2019. Du kan finde mødemateiale, herunder bl.a. forvaltningens indstilling samt behandling af høringssvar på www.kk.dk.

Nederst på siden kan du finde beslutningsprotokoller for de respektive behandlinger i Københavns Kommunes Økonomiudvalg og Borgerrepræsentation.

Kontakt