Overblik over ændringer i rammer og retningslinjer

På denne side kan læse om de væsentligste ændringer i retningslinjer og rammer i forslag til Kommuneplan 2019.

Retningslinjerne i kommuneplanen angiver administrationsgrundlaget for arealanvendelsen i Københavns Kommune. Med Kommuneplan 2019 foreslåes en række ændringer i retningslinjer for bl.a. overordnet byudvikling, lokalisering af boliger og naturbeskyttelse. Du kan læse om de væsentlige ændringer i notatet "Væsentlige ændringer i kommuneplanens retningslinjer". 

Der er i kommuneplanen fastsat generelle bestemmelser for en række tværgående temaer for byggeriet i København, herunder boliger, detailhandel, friarealer, parkering, støj, bebyggelsesforhold og klimatilpasning. Med Kommuneplan 2019 foreslåes en række bestemmelser ændret. Du kan læse om disse i notatet "Væsentlige ændringer i kommuneplanens rammer". 

Kommuneplan 2015 indeholder over 150 ændringer i kommuneplanens rammer. En del ændringer hænger sammen med ændringer i kommuneplanens rækkefølgeplan og udlæg af nye byduviklingsområder. I notatet "Ændringer for konkrete rammerområder" gennemgås samtlige rammeændringer i kommuneplanen.

Kontakt