Om Kommuneplan 2019

Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling.

Med Københavns Kommuneplan 2019 sættes rammerne for Københavns udvikling over de næste 12 år.  Kommuneplan 2019 består af tre overordnede dele – en politisk hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.

Den politiske hovedstruktur beskriver den overordnede vision for byens udvikling og arealanvendelse. Afsnittet indeholder således Københavns Kommunes boligpolitik og de politiske visioner for udbygningen af infrastruktur, energiforsyning, erhverv samt meget andet.    

Retningslinjerne angiver administrationsgrundlaget for arealanvendelsen. Afsnittet indeholder bl.a. rækkefølgeplanen, boligstørrelsesbestemmelser og retningslinjer for byens kulturarv. Du kan derudover læse om Københavns Kommunes tilgang til højhuse, midlertidige anvendelser og lokalisering af erhverv.

Rammerne er specifikke regler, som kommunen skal følge i lokalplanlægningen. De anvendes også i den daglige byggesagsbehandling, når der ikke er lokalplan og et projekt ikke kræver lokalplan. Det er emner som f.eks. anvendelse, tæthed, byomdannelsesområder, parkering samt områder uden bebyggelse.

Dette dokument er først og fremmest en beskrivelse af de overordnede visioner for byudviklingen i København og skal ses i sammenhæng med Københavns Kommuneplanstrategi 2018, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 19. februar 2019.  Københavns Kommuneplan 2019, herunder de egentlige retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen, kan i sin helhed findes på kommuneplanens hjemmeside www.kp19.kk.dk.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.